Abonner på vores nyhedsbrev

Whistleblower PolitikBig Dollar arbejder på at opretholde en gennemsigtig virksomhedskultur, overholde et etisk forretningsniveau og altid se muligheder for forbedring.

Enhver, der har mistanke om uregelmæssigheder, der er i strid med loven eller hændelser, hvor offentliggørelse kan være i offentlighedens interesse, har mulighed for rapportere dette med beskyttelse mod repressalier. Som indberetter kan du vælge at give dine oplysninger anonymt. Retten til beskyttelse mod repressalier er reguleret i Lov om beskyttelse af whistleblowere (nr. 1436 af 29/06/2021).


Hvad kan rapporteres?

- Lovgivningen gælder, når der rapporteres om en overtrædelse i en arbejdsrelateret kontekst, hvor der er en offentlig interesse i, at oplysningerne kommer frem i lyset.

- Lovgivningen gælder også for rapportering af overtrædelser i en arbejdsrelateret kontekst i overensstemmelse med Direktiv (EU) 2019/1937 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der rapporterer om overtrædelser af EU-lovgivningen.


Hvis rapporten ikke falder inden for rammerne af ovenstående, skal forholdene rapporteres i overensstemmelse med Big Dollars interne retningslinjer, politikker eller procedurer.


Hvem kan indgive en rapport?

Alle personer, der gennem deres arbejde er kommet i kontakt med en mistænkt overtrædelse, kan indgive en rapport, f.eks.:

· Medarbejdere

· frivillige og praktikanter

· personer, der udfører arbejde under kontrol og ledelse af en virksomhedsoperatør (f.eks. lejede konsulenter)

· aktionærer, der aktivt er involveret i virksomheden

· selvstændige

· personer, der er medlemmer af en virksomheds administrative, ledelsesmæssige eller tilsynsførende organ


Hvordan kan en rapport indgives?

Mulighed 1: Rapportér til en leder inden for Big Dollars organisation eller til koncernledelsen.

Mulighed 2: Rapportér anonymt gennem rapporteringsværktøjet til whistleblowing i overensstemmelse med instruktionerne nedenfor.


Rapporteringsværktøj

For at garantere en whistleblower's anonymitet tilbydes et rapporteringsværktøj fra en uafhængig ekstern agent. Rapporteringskanalen er krypteret og beskyttet af adgangskode. Whistlebloweren behøver ikke at oplyse sin identitet, hvis dette ikke ønskes.

- Whistlebloweren behøver ikke at have beviser for sin mistanke, men ingen anklager bør fremsættes med ond hensigt eller med viden om, at anklagen er falsk.

- Det er vigtigt, at whistlebloweren beskriver alle fakta i rapporten, herunder eventuelle omstændigheder, der anses for mindre vigtige. Beskyldninger bør overvejes omhyggeligt, og al dokumentation, der kan være relevant, bør vedhæftes.


RAPPORTERING VIA INTERNE WHISTLEBLOWING-KANALER

Rapportering kan ske skriftligt via hjemmesiden wb.2secure.se eller mundtligt telefonisk på +46 (0) 771-77 99 77. Du kan vælge at være anonym i begge rapporteringskanaler. Hvis du ønsker at rapportere via et personligt møde, kan du anmode om dette ved at registrere en rapport på hjemmesiden wb.2secure.se. Det personlige møde afholdes efter aftale enten med en repræsentant fra Big Dollar eller med Big Dollars udbyder af whistleblower-tjenesten, 2Secure.


Ved registrering af en ny rapport på wb.2secure.se skal du angive den virksomhedsspecifikke kode REO771 for at identificere, at rapporten bliver lavet for Big Dollar. På hjemmesiden bliver du bedt om at besvare en række spørgsmål om emnet, som rapporten vedrører. Du kan forblive anonym og få tildelt et unikt sagsnummer og adgangskode, som skal gemmes, så du aktivt kan logge ind på hjemmesiden, overvåge rapporten og kommunikere med sagsbehandleren hos 2Secure.


Når en rapport er registreret, behandles den af erfarne sagsbehandlere hos 2Secure, som vil kontakte Big Dollars primære kontaktperson baseret på en forudbestemt kontaktliste med flere navne. Hvis den primære kontaktperson er genstand for rapporten, vil en anden person på kontaktlisten blive informeret. Det er altid Big Dollar, der endeligt vurderer rapporten og beslutter, hvilke foranstaltninger der skal træffes.


Ved mundtlig rapportering har du ret til at kontrollere og rette eventuelle fejl i din rapport. Når du rapporterer en sag telefonisk, vil du modtage login-information for at følge din sag på wb.2secure.se. Hvis du ønsker at kontrollere og muligvis rette din rapport efter registrering, kan dette gøres via webportalen. Du kan også vælge at underskrive protokollen for din rapport ved at anmode herom i webportalen. En administrator fra 2Secure vil koordinere dette. Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger at underskrive protokollen ved din registrering, betyder det, at 2Secure bliver informeret om dit navn/identitet. 2Secure beskytter din anonymitet og vil ikke videregive denne information til virksomheden. Du kan derfor, selvom du ønsker at underskrive protokollen fra din registrering, forblive anonym over for Big Dollar.


Hvem modtager rapporten?

I whistleblower-sager samarbejder Big Dollar med 2Secure, som er en uafhængig, ekstern agent. Alle rapporter modtages og behandles af sagsbehandlere hos 2Secure. De har omfattende erfaring med efterforskning og global kapacitet, hvis det er nødvendigt. 2Secure arbejder i samråd med Big Dollars whistleblower-udvalg. Alle vurderinger og beslutninger om foranstaltninger træffes af Big Dollars whistleblower-udvalg.


Feedback

Efter at have registreret en rapport kan whistlebloweren logge ind igen ved hjælp af sine login-oplysninger for at se eventuelle opfølgende spørgsmål/kommentarer fra sagsbehandleren hos 2Secure. Rapporten kan følges op på via wb.2secure.se, hvis whistlebloweren har gemt sagens nummer og adgangskoden, der blev genereret, da rapporten blev indsendt.


RAPPORTERING VIA EKSTERNE WHISTLEBLOWING-KANALER

Udover at rapportere til Big Dollars interne whistleblower-løsning kan du også bruge det nationale whistleblowersystem hos Datatilsynet i Danmark. Dog anbefaler vi, at rapporter, der vedrører Big Dollar, indsendes gennem vores eget system.